De stichting stelt zich ten doel:

Het bieden van steun en advies ten behoeve van de realisatie van heemkundige publicaties en andere heemkundige activiteiten en initiatieven, dan wel het zelf realiseren van dergelijke projecten, die gericht zijn op een breed publiek en niet uitsluitend op de heemleden van de vereniging de Heemkundekring ''De Heerlijkheid Oirschot", statutair gevestigd te Oirschot, kantoorhoudende te 5688 AR Oirschot, Dekanijstraat 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 40239230 (RSIN 009956888), hierna te noemen: "Heemkundekring Oirschot" alsmede de vereniging Heemkundekring Den Beerschen Aard, statutair gevestigd te Middelbeers, kantoorhoudende te 5091 TD Oost West en Middelbeers, Kuikseindseweg 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 40260059 (RSIN 009956888), hierna te noemen: "Heemkundekring de Beerzen".

Verder verleent de stichting niet alleen ondersteuning aan heemleden van een van beide voornoemde verenigingen, maar ondersteunt en coordineert ook andere particuliere initiatieven, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.