Boekenplank

Beschikbare boeken en publicaties
Titel, auteur(s) en beschrijving Opties
Legerkamp bij Oirschot 1832-1834, 2016

Dit gezamenlijke project van Heemkundekringen “De Heerlijkheid Oirschot”, “Den Beerschen Aard”, “De Hooge Dorpen”, Stichting “Kapittel van Oirschot” en Museum “De Vier Quartieren” bestaat uit drie onderdelen:
  1. Het boek “Legerkamp bij Oirschot 1832-1834” (120 pagina’s, rijk geïllustreerd)Het Het boek wordt na betaling opgestuurd (verpakkings- en verzendkosten € 4,95).
  2. De gelijknamige tentoonstelling is ondergebracht in Museum “De Vier Quartieren” in Oirschot en is te zien van 8 mei t/m 4 september 2016. Op de site van het museum kunt u de openingstijden vinden.
  3. In Westelbeers, bij de Mariakapel, op de driehoek Spreeuwelsedijk – Broekeindsedijk – Kapeldijk, is een replica geplaatst van de erezuil die door zijn manschappen was opgericht ter herinnering aan Kolonel Coenraad van Valkenburg, in 1831 gesneuveld in de Tiendaagse Veldtocht. Het monument is vrij de bezichtigen en is gelegen aan tal van fietsroutes.
Prijs: € 19,90

Bestellen
Het Heerlijke Oirschot, Theo van de Loo, 2015

In zijn geschriften, waarvan de parels in dit boek zijn opgenomen, schildert Theo van de Loo de vele facetten van Oirschot. In zijn unieke, bloemrijke taal neemt hij ons mee naar het Oirschot van een andere tijd. Een tijd waarin Oirschot minder doorkliefd werd door kanaal en snelweg; een tijd waarin de inwoners van het dorp elkaar allemaal kenden; waarin de mensen op elkaar aangewezen waren en zich slechts sporadisch buiten de dorpsgrenzen begaven; maar ook een tijd waarin de wereld van daarbuiten de dorpse vrede soms bruut en gewelddadig verstoorde.
Theo van de Loo vertelt ons verhalen over mensen en gebeurtenissen die hij heeft meegemaakt en als hij het niet meegemaakt heeft, dan heeft ie het uit eerste hand vernomen. Het verhaal, daar gaat het om, en de verhalenverteller mag zijn eigen kleur geven aan dat verhaal. Het is geen foto maar een schilderij. Theo schildert ons de geschiedenis van Oirschot als een impressionist. Het zijn deze impressies van het Oirschot-van-toen die ons, lezers van 2015, zo beroeren.
Prijs: € 12,50

Uitverkocht
Jac. Priem, architect 1914-2011, Frans Adriaanse, 2014

Een boekwerk over het oeuvre van Jac. Priem. Wie had dat ooit gedacht? Jac. in ieder geval niet. Als men hem er specifiek naar had gevraagd, zou hij misschien schoorvoetend hebben toegegeven dat hij over een paar ontwerpen best tevreden was. Architect Jac. Priem heeft een omvangrijk oeuvre nagelaten met name in de gemeente Oirschot.
Prijs: € 10,--

Meer informatie
Bestellen
Door Eenheid groot * De Beerzen in beeld, Heemkundekring "Den Beerschen Aard", 2013

Een fotoboek , uitgegeven ter gelegenheid van het 5e lustrum van Heemkundekring "Den Beerschen Aard". Dankzij het enthousiasme van vele leden van deze heemkundekring is, gedurende deze 25 jaar door middel van vele foto’s, documenten en knipsels de historie bewaard gebleven. Hieruit is een weloverwogen keuze gemaakt en vindt u in dit fotoboek een mooie verzameling die vele facetten in het heden en uit het verleden van Oost-,West-en Middelbeers belichten.
ISBN: 9789462282674
Prijs: € 7,50

Bestellen
Verhalen in Glas in lood, 2013-2014

Museum voor vlakglas- en emaillekunst Ravenstein heeft een project gerealiseerd voor het documenteren van de glas-in-loodramen in de kerken, kapellen en kloosters in Oirschot, Spoordonk en de Beerzen. Het Oirschotse project omvat 10 gebouwen, 79 ramen en 28 kruiswegstaties en is onderverdeeld in drie fasen. Het project is in december 2014 voltooid en de vier boeken zijn verkrijgbaar op het Parochieelcentrum in de Nieuwstraat, het Erfgoedcentrum in de Dekanijstraat, 't Bint in de Rijkesluisstraat of door middel van deze website. Het eerste boek kost € 7,50, het twede, derde en vierde vanwege de omvang € 15,--.
Deel 1: € 7,50
Deel 2-4: € 15,--
vier delen: € 45,--

Meer informatie
Bestellen
Over Hel, Hemelrijk & Vagevuur, toponiemen van Oirschot, Marcel van der Heijden en Jos Swanenberg, 2013

Het 24-pagina tellende boek, waarin de interactieve DVD is ingesloten, bevat onder meer een uiteenzetting over het ontstaan en de functie van toponiemen, de werkwijze van de auteurs, de invoering van het kadaster en een handleiding voor de DVD. Op de menugestuurde DVD kunt u vanaf gemarkeerde locaties op de kadastrale kaart naar de verklarende tekst van een toponiem springen. U kunt ook vanuit een documeht met alle verzamelde toponiemen met hun beschrijving naar de betreffende locatie op de kadastrale kaart van Oirschot van 1832 gaan. De DVD is een waardevolle en onmisbare bron van informatie voor hen die historisch onderzoek doen en zij die geïnteresseerd zijn in de evolutie van het landschap en het gebruik daarvan. Anderen zullen zich de benaming van akkers en weien uit hun jeugd nog herinneren en bladerend door de DVD met weemoed naar deze tijd terugkijken.
Van het programma is een upgrade beschikbaar. Deze is los verkrijgbaar voor € 2,50. Het boek is voorzien van de upgrade en kost slechts € 12,50.
Prijs: € 12,50

Meer informatie
Bestellen