Beleid:

Het beleid van de stichting is erop gericht om Het praktisch en theoretisch onderzoeken en bestuderen van Heemkunde in de breedste betekenis hiervan, gericht op de Gemeente Oirschot, mogelijk te maken, te stimuleren en waar mogelijk en gewenst te ondersteunen.
Uitgangspunt bij het verlenen van ondersteuning is het voor een groot publiek toegankelijk maken van heemkundige publicaties, seminars en voordrachten. Daarbij kan de stichting als uitgever of organisator optreden.

Daarnaast is het beleid van de stichting gericht op het vastleggen en inventariseren van heemkundige en oudheidkundige gegevens van de Gemeente Oirschot en omgeving, speciaal die gegevens welke uit het gezichtsveld verdwijnen of dreigen te verdwijnen.

Een heemlid wil in 2015 ter gelegenheid van zijn 90e verjaardag zijn historisch euvre, dat hij in talrijke tijdschrifte heeft gepubliceerd, bundelen en in boekvorm uitgeven. De voorbereidingen voor deze uitgifte worden in 2014 gestart.

In samenwerking met het Museum voor vlakglas- en emaillekunst Ravenstein en de parochie Sint Odulphus van Brabant zal eind 2014 het project "Verhalen in glas in lood" afgerond worden. Dit project is al in 2013 gestart met de uitgifte van twee boeken over de rijke glaskunst in kerken en kapellen in de Gemeente Oirschot. Naar verwachting zullen de twee laatste delen eind 2014 verschijnen.

In 2014 is gestart met de ondersteuning van het project "Legerkamp Oirschot 1830-1834". Gebleken is dat er een schat aan informatie beschikbaar is om daarvan een historisch document over het legerkamp van koning WillemII tijdens de onafhankelijkheidsstrijd van België te maken. Tevens is al geruime tijd geleden door een particulier om ondersteuning bij de uitgifte van een boek over het protestantisme tot en met de negentiende eeuw in de Gemeente Oirschot gevraagd.
Daarnaast zal de stichting haar medewerking verlenen bij de uitgifte van een boek met als titel; "de Stratense molen, 1354-1952".
Eind 2014 wordt er in het Hof van Solms een tentoonstelling gehouden over het werk van de Oirschotse architect Jacques Priem. Tevens wordt er een boek over zijn architectonische nalatenschap gepubliceerd. Ook hieraan heeft de Stichting haar medewerking verleend.

In 2012 en 2013 heeft de stichting zich vooral ingezet voor de totstandkoming van een boek met ingesloten dvd met als titel; "Over Hel, Hemelrijk & Vagevuur, toponiemen van Oirschot". De DVD is een waardevolle en onmisbare bron van informatie voor hen die historisch onderzoek doen en zij die geïnteresseerd zijn in de evolutie van het landschap en het gebruik daarvan. Anderen zullen zich de benaming van akkers en weien uit hun jeugd nog herinneren en bladerend door de DVD met weemoed naar deze tijd terugkijken.